Snel invorderen

Betaald worden voor de diensten en goederen die u leverde. Het lijkt een vanzelfsprekendheid. Toch zijn onbetwiste facturen die onbetaald blijven een realiteit waarmee bedrijven op regelmatige basis geconfronteerd worden.

De IOS-procedure maakt het mogelijk om onbetaalde en onbetwiste B2B-facturen sneller en goedkoper te innen zonder tussenkomst van de rechtbank.

Als ondernemer maakt u kosteloos gebruik van deze procedure met Go Solid. Door uw onbetaalde facturen hier in te geven, kan u 100% van uw factuurbedrag recupereren. De werkingskosten van Go Solid en de verzekering worden betaald met het schadebeding van maximaal 10% zoals voorzien in de IOS-procedure.

Deze procedure is enkel van toepassing op facturen tussen ondernemingen (B2B) en dus niet op facturen tussen ondernemingen en consumenten (B2C) of overheden. Ook voor grensoverschrijdende dossiers zijn andere, Europese regels van toepassing.

Hoe verloopt de IOS-procedure?

Hoe verloopt de IOS-procedure
IOS-procedure Stap 1: Opstart dossier.
IOS-procedure Stap 2: Aanmaning tot betalen
IOS-procedure Stap 3: Reactie klant
IOS-procedure Stap 4: Opmaak PV van niet-betwisting.
IOS-procedure Stap 5 Ontvangst uitvoerbare titel.
de IOS-procedure
De IOS procedure starten met Go Solid
 1. Opstart dossier. U bezorgt ons uw onbetwiste factuur via de website of gratis app. Vervolgens ontvangt u binnen de 4 werkuren onze aanvaarding.
 2. Aanmaning tot betalen. Binnen de 4 werkdagen betekent de gerechtsdeurwaarder een aanmaning tot betalen aan uw klant. Door ter plaatse te gaan, zorgt hij voor een optimale inschatting van de solvabiliteit.
 3. Reactie klant. Uw klant heeft uiterlijk 1 maand de tijd om:
  • te betalen of betalingsfaciliteiten aan te vragen;
  • de schuld (geheel of gedeeltelijk) te betwisten.
  Als de klant de schuld betwist, stopt de IOS-procedure. Op basis van de opgegeven reden van betwisting kan u alsnog beslissen om de invordering via de gerechtelijke procedure verder te zetten.
 4. Opmaak PV van niet-betwisting. Reageert de klant niet en blijft de betaling uit, dan maakt de gerechtsdeurwaarder ten vroegste 8 dagen later een proces-verbaal van niet-betwisting op.
 5. Ontvangst uitvoerbare titel. De magistraat controleert het dossier en verklaart het PV van niet-betwisting uitvoerbaar via een machtiging, waardoor de gerechtsdeurwaarder de gedwongen uitvoering start: hij betekent een bevel tot betalen en legt eventueel beslag op inboedel, bankrekening(en) of voertuig(en).
Financiële voordelen van de IOS-procedure

Financiële voordelen van de IOS-procedure

De IOS-procedure toepassen om uw onbetwiste facturen in te vorderen, betekent dat u ook goedkoper uw onbetaalde facturen kan invorderen.

Goedkoper omdat een aantal kosten wegvallen of verlagen. De gerechtsdeurwaarder rekent deze kosten door aan uw klant. Deze kostendaling (gemiddeld vier keer minder om een titel te bekomen) creëert een win-win voor alle betrokken partijen. Een lager bedrag is immers sneller betaald.

Maak onbetaald niet ongemakkelijk

Bezorg ons uw onbetaalde facturen op de manier dat het makkelijkste voor u werkt.

Via deze website

3 eenvoudige stappen en we zijn vertrokken

Aan de slag

Via onze gratis app

de handigste manier als u geen digitale facturen heeft

Download in the App Store Download in the App Store
Get it on Google Play Get it on Google Play