Efficiënt invorderen

Geen onaangename verrassingen meer dankzij de Solid-score. Het is een instrument waarmee de gerechtsdeurwaarder meteen oninvorderbare facturen signaleert door de toetsing van de solvabiliteit van uw klant.

Van zodra de gerechtsdeurwaarder over de vereiste titel beschikt, heeft hij toegang tot verschillende externe gegevensbestanden. Alle informatie samen vertaalt hij dan via een beproefd statistisch model naar een eenvoudige score tussen 0 en 100.

De Solid-score brengt de financiële draagkracht van uw klant in kaart. Zo bepalen we het invorderingstraject op basis van uw opdracht en het profiel van uw klant. Deze werkwijze garandeert de snelst mogelijke betaling van uw factuur en zorgt voor hoge inningspercentages.

De Solid-score: Efficiënt invorderen

De Solid-score rust op vier belangrijke pijlers:

Ervaring

Onze partner-gerechtsdeurwaarder Modero kan rekenen op de expertise van meer dan 50 gerechtsdeurwaarders en meer dan 200 medewerkers. Het Modero Netwerk bestaat uit kantoren over het hele land, en heeft een internationale samenwerking met partners uit meer dan 150 landen. Deze specialisten hebben ruime ervaring met invordering en technieken die de regeling versnellen en hoge inningspercentages behalen.

Inzicht en interne data

Heeft uw klant structurele financiële problemen? Dan is de kans groot dat hij al een dossier heeft bij Modero. Door het nationale netwerk beschikt Modero over veel relevante informatie die de Solid-score verbetert. Zo zijn we in staat om van bij aanvang de juiste aanpak te bepalen om uw vordering zo snel mogelijk te innen.

Toegang tot externe data

Als gerechtsdeurwaarder heeft Modero toegang tot verschillende externe gegevensbestanden: het Rijksregister, het Centraal Bestand van Berichten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, enz. Van zodra we over de vereiste titel beschikken, raadpleegt Modero die bestanden om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de solvabiliteit van uw klant. Heeft hij een onroerend goed? Bezit hij een voertuig? Is er sprake van een geprotesteerde handelswissel? De antwoorden kunnen bepalend zijn voor het te volgen traject.

Lokale meerwaarde

De gerechtsdeurwaarders van Modero zijn vaak onderweg. En dus kennen ze hun arrondissement door en door. Die kennis schept vaak een betere kijk op de zaak. De plaatsafstap in deze procedure zorgt voor een extra controle van de solvabiliteit zodat er geen verkeerde acties worden uitgevoerd.

Maak onbetaald niet ongemakkelijk

Bezorg ons uw onbetaalde facturen op de manier dat het makkelijkste voor u werkt.

Via deze website

3 eenvoudige stappen en we zijn vertrokken

Aan de slag

Via onze gratis app

de handigste manier als u geen digitale facturen heeft

Download in the App Store Download in the App Store
Get it on Google Play Get it on Google Play